TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vedení evidence o chovu a reprodukci ryb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vnést příslušný záznam do základní dokumentace o výtěrech ryb Písemné ověření
  Zapsat zvolené údaje do evidence generačních ryb Písemné ověření
  Vyhotovit příslušný doklad operativní evidence Praktické předvedení
 • Provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit připravenost ryb k umělému výtěru nebo ho provést Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést třídění generačních ryb podle pohlaví Praktické předvedení
  Zhotovit výtěrové podložky pro poloumělý výtěr candáta Praktické předvedení
  Zkontrolovat úspěšnost poloumělých výtěrů Praktické předvedení a ústní ověření
  Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
  Provést umělý výtěr, zabezpečit oplození jiker, jejich odlepkování a inkubaci v přístrojích Praktické předvedení
 • Odchov raných stádií plůdku na líhni

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluhu líhňařského přístroje a odchovného zařízení Praktické předvedení
  Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
  Provést opatření k zajištění hygieny odchovných zařízení Praktické předvedení
  Provést počítání jiker nebo plůdku pro potřeby expedice Praktické předvedení
  Expedovat raná stadia v polyetylenových vacích Praktické předvedení
 • Praktická realizace plemenářské práce v chovu ryb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést zadaným způsobem značení a značkování generačních ryb Praktické předvedení
  Realizovat anestezii generačních ryb před výtěrem Praktické předvedení
  Provést hormonální stimulaci ryb k výtěru Praktické předvedení
  Vysvětlit specifika zacházení s generačními rybami Ústní ověření
 • Provádění zooveterinárních opatření

  Kritéria hodnocení Ověření
  Realizovat zadanou preventivní nebo léčebnou koupel jiker a raných stadií plůdku ryb Praktické předvedení
  Provést určeným způsobem dezinfekci prostředí líhňařských přístrojů, žlabů a použitého nářadí Praktické předvedení
  Posoudit stav jiker a plůdku ve fázi embryonálního vývoje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha zařízení rybích líhní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém úpravy surové vody pro potřeby líhně Ústní ověření
  Posoudit kvalitu vody v líhni v zadané fázi technologického procesu na základě jednoduchého chemického rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést údržbu filtračních zařízení a zařízení v recirkulačních systémech za účelem optimalizace kvality vody v líhni Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK)

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz