TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vedení evidence o chovu a reprodukci ryb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vnést příslušný záznam do základní dokumentace o výtěrech ryb Písemné ověření
  Zapsat zvolené údaje do evidence generačních ryb Písemné ověření
  Vyhotovit příslušný doklad operativní evidence Praktické předvedení
 • Provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit připravenost ryb k umělému výtěru nebo ho provést Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést třídění generačních ryb podle pohlaví Praktické předvedení
  Zhotovit výtěrové podložky pro poloumělý výtěr candáta Praktické předvedení
  Zkontrolovat úspěšnost poloumělých výtěrů Praktické předvedení a ústní ověření
  Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
  Provést umělý výtěr, zabezpečit oplození jiker, jejich odlepkování a inkubaci v přístrojích Praktické předvedení
 • Odchov raných stádií plůdku na líhni

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluhu líhňařského přístroje a odchovného zařízení Praktické předvedení
  Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
  Provést opatření k zajištění hygieny odchovných zařízení Praktické předvedení
  Provést počítání jiker nebo plůdku pro potřeby expedice Praktické předvedení
  Expedovat raná stadia v polyetylenových vacích Praktické předvedení
 • Praktická realizace plemenářské práce v chovu ryb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést zadaným způsobem značení a značkování generačních ryb Praktické předvedení
  Realizovat anestezii generačních ryb před výtěrem Praktické předvedení
  Provést hormonální stimulaci ryb k výtěru Praktické předvedení
  Vysvětlit specifika zacházení s generačními rybami Ústní ověření
 • Provádění zooveterinárních opatření

  Kritéria hodnocení Ověření
  Realizovat zadanou preventivní nebo léčebnou koupel jiker a raných stadií plůdku ryb Praktické předvedení
  Provést určeným způsobem dezinfekci prostředí líhňařských přístrojů, žlabů a použitého nářadí Praktické předvedení
  Posoudit stav jiker a plůdku ve fázi embryonálního vývoje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha zařízení rybích líhní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém úpravy surové vody pro potřeby líhně Ústní ověření
  Posoudit kvalitu vody v líhni v zadané fázi technologického procesu na základě jednoduchého chemického rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést údržbu filtračních zařízení a zařízení v recirkulačních systémech za účelem optimalizace kvality vody v líhni Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz