100 krizové intervence, akreditace MPSV

Kurz, jehož obsahem je představení základních metodických postupů systemických přístupů a jejich využití pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi. Dozvíte se, jak odlišit krizi od psychické choroby nebo od přidružených příznaků základního onemocnění, naučíte se pracovat nejen s projevy zoufalství a jinak vyhrocenými situacemi, ale také se základy pomáhajícího rozhovoru, které jsou použitelné i běžných v situacích. Mnohé z toho, co učí klasické krizově intervenční postupy, jako zaměření se na aktuální problém, snaha podpořit klientovy vlastní kompetence a řešit aktuální situaci, se shoduje právě se základními principy přístupu ke klientovi v systemice. Proto považujeme systemický přístup jako nejvhodnější právě pro práci s krizí. Součástí kurzu je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého. Obsah: Úvod do tématu krize (její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.) Cíle krizové intervence Konstruktivistické a objektivistické pojetí krize Profesionalita, odpovědnost, sebereflexe Aktivní naslouchání, připojování Aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace Od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů) Zakázkový model, na řešení orientovaný přístup Otevírání rozhovoru Vytváření bezpečí pro sebe jako pracovníka Specifika práce po telefonu Strukturování rozhovoru Pomoc a kontrola Práce s předpoklady Právní minimum (ohlašovací povinnost, občanská zodpovědnost) Zdroje, oceňování, 6 užitečných otázek Užitečné stereotypy Psychiatrické minimum (syndromy imitující krizi, somatoformní poruchy, faktitivní poruchy, poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha) Etika krizového profesionála Závažné krizové stavy – práce v terénu Naučíte se: Základní krizově intervenční postupy. Základy zvládání vlastních emocí a sebereflexe. Zažijete modelové situace z praxe, týkající se možných krizových situací (smrti, závažných nemocí, krize v různých etapách života, životních ztrát a rodinných problémů apod.). Dozvíte se: Jak se bránit vůči zneužití (ukončení spolupráce, hranice role krizového pracovníka) Postup v problematice sebevražedného chování. Konkrétní program bude upraven podle potřeb účastníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vzdelavani@gaudia.cz | Informace přidány: 2018 Feb 12 12:55:11