Složením zkoušky profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka 62-008-M absolvent prokazuje získání odborné způsobilosti k výkonu povolání administrativní pracovník, které jsou uvedeny v kvalifikačním standardu NSK: (http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-479-Asistentka_sekretarka/hodnotici-standard). Administrativní pracovník zajišťuje administrativně-technické práce a organizační úkoly firmy/organizace. Termín zkoušky bude stanoven dohodou se zájemci.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/autorizovana-osoba/autorizace-mpsv/
Cena: 4,400 Kč

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-479-Asistentka_sekretarka/hodnotici-standard


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 22 09:22:02