Co profese obnáší

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Co musím umět

  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
  • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
  • Předávání pracovních pokynů obsluze seřízených strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy
  • Kontrola výsledků seřizování posuzováním chodu seřízených strojů, zařízení a linek a rozměrů a dalších parametrů na nich vyrobených produktů
  • Seřizování výrobních strojů zařízení, linek, přípravků, nářadí a měřidel
  • Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro seřizování výrobních strojů, zařízení a linek

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná