Hledané slovo: Učitel základní školy

Učitel druhého stupně základní školy

. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující

Učitel prvního stupně základní školy

. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Učitel jazykové školy

Učitel jazykové školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy

. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Učitel mateřské školy

. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou

Vysokoškolský učitel

. Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti

Učitel uměleckých odborných předmětů

Učitel uměleckých odborných předmětů je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Pěstitel základních plodin

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním

Důlní měřič

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Údržba veřejné zeleně

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Vazač květin

Vykonavatel pozice Vazač květin provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej

Advokátní koncipient

o advokacii, zejména poskytuje základní právní poradenství, pomáhá klientům při sepisování listin a zajišťuje podklady pro právní rozbory.

Bankovní pracovník

Bankovní pracovník zajišťuje základní kontakty a přímá jednání s klienty při realizaci všech

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich

Poradce pro zprostředkování práce

Poradce pro zprostředkování práce je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje základní sociálně

Obsluha sauny pro děti a dospělé

bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách.

Knihovník

a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Kartograf

předepsaných postupů kartografické zpracování základních a geografických map s využitím programového vybavení a výpočetní techniky.