Hledané slovo: Řízení projektů / dvoudenní kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Elektromontér fotovoltaických systémů

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Úředník finanční a daňové správy

Úředník finanční a daňové správy je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Záchranář pro lyžařské tratě

Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

Strážník

Strážník je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Disponent likvidace pojistných událostí

Disponent likvidace pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací pojistných událostí

Generální ředitel

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Technik lodní dopravy dispečer

řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Chemický technik operátor

, zejména dálkové řízení a kontrolu chemických procesů ve výrobě.

Mechatronik

Mechatronik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací

Textilní mistr

za optimalizaci práce vymezeného okruhu zaměstnanců v rámci delegované pravomoci při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Vedoucí týmu

týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Sklářský inženýr technolog

postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení

Riskmanažer v pojišťovnictví

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.