Hledané slovo: Obráběč kovů a Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)

Revizor

a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů

Umělecký keramik

z keramiky podle výtvarných návrhů včetně glazování, pálení v pecích, zdobení, konečné úpravy.

Kominík

Kominík provádí veškeré činnosti spojené se stavbou, instalací, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, kontrolu spalování a měření účinnosti spalování u všech druhů paliv a na základě zjištěných sku...