Hledané slovo: Obráběč kovů a Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)

Frézař

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích

a produkuje tištěné materiály na širokých formátech archových a kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

a produkuje tištěné materiály na úzkých formátech kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Ostřič nástrojů

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Montér točivých strojů

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů

Dřevomodelář

Dřevomodelář ručně nebo na strojním zařízení vyrábí, sestavuje a opravuje dřevěné modely a makety pro potřeby formování ve slévárenském a sklářském průmyslu nebo při výrobě laminátových a kompozitních výrobků.

Obsluha čerpací stanice s PHL

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem

Kalič

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Obsluha zařízení kafilérie

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla

Mechanik polygrafických strojů

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Mechanik opravář strojů

Mechanik opravář strojů provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Obsluha sauny pro děti a dospělé

Obsluha sauny pro děti a dospělé zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná

Tiskař na sítotiskových strojích

Tiskař na sítotiskových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné

Tiskař na ofsetových archových strojích

Tiskař na ofsetových archových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Provazník

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.