Hledané slovo: Rekvalifikační kurz: TVORBA WWW STRÁNEK / 80 hodin / místo konání: Kladno

Webdesigner

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků

Kurýr

Kurýr zajišťuje doručování zásilky na místo určení.

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Hodinář

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Montážník nábytkových sestav

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Kočí v lesní těžbě

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského

Kameraman

Kameraman obsluhuje kameru, vytváří a snímá obrazové stránky televizních a filmových děl.

Technický redaktor

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Tiskař textilií

na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Pracovník ostrahy veřejných akcí

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným

Asistent režie

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Programátor NC strojů

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Kosmetička

Kosmetička provádí odborné ošetřování pleti a pokožky, její regeneraci, zkrášlování a úpravu, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Makléř

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku

Vizážistka

a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Sklářský inženýr technolog

postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Ředitel malé organizace

za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovník technické způsobilosti vozidel

na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje

Chemický technik plánovač

přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší

Pedagog volného času

. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného

Krejčí kostýmů a krojů

tvorbu, a který zhotovuje různé typy národních krojů a historické i současné uniformy.

Operátor DTP

tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy

Produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje