Hledané slovo: Testovací pozice pro hlídacíhopsa

Vazač květin

Vykonavatel pozice Vazač květin provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Finanční auditor

a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Instalatér vodovodů

venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí. (PRO TUTO POZICI SE PŘIPRAVUJE NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ).

Soudce obecných soudů

Soudce obecných soudů jako zákonný soudce v pozici samosoudce nebo jako člen soudního senátu