Hledané slovo: Vedoucí výrobní linky

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného

Výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Vedoucí posunu

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Vedoucí úklidových pracovníků

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Vedoucí recepce

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Vedoucí stravovacího úseku

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Obsluha kamenických strojů

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Výrobce knedlíků

zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách obsluhuje lisovací linku pro tváření plechů ze svitků, případně samostatných nástřihů.

Knihař na knihařských linkách

Knihař na knihařských linkách je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné knihařské

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Polygrafický technik dispečer

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních

Báňský úpravář

Báňský úpravář obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky třídění a úpravy vytěžené nerostné suroviny.

Obsluha úpravny kamene

Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Hutník přípravář vsázky aglomerace obsluhuje výrobní zařízení pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Výrobce skleněné bižuterie

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Uklízeč průmyslových ploch

strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Nábytkářský technolog

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Pěstitel chmele

hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.

Hutní technolog

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.