Petr Berčík

Dobrá, 73951

Firma Petr Berčík působí na trhu od roku 1995. Za dobu svého působení jsme vyhotovili již více než sto stavebních prací - od rekonstrukcí koupelen a bytových jader přes kompletní rekonstrukci bytu až po výstavbu rodinných domků.

Firma Petr Berčík působí hlavně v oblasti Moravskoslezského kraje.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.petrbercik.cz/

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Zedník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

p.bercik@volny.cz | Informace přidány: 2015 Mar 18 10:37:09