PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Tovární, Chrudim, 53701

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. je regionální střední stavební firma, která zajišťuje kompletní dodávky staveb – novostaveb, rekonstrukcí, a to nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Zajišťuje rovněž i provedení dílčích částí staveb po stránce stavební i řemeslné. Naše firma zaměstnává v současnosti 140 odborně proškolených pracovníků jednotlivých profesí, vedení staveb zajišťují autorizované osoby. Firma disponuje vlastními dopravními prostředky, jeřáby, stroji pro zemní práce a rovněž potřebným zařízením a vybavením, včetně malé mechanizace pro stavební výrobu.
Firma má rovněž prodejnu stavebnin STAVMAT, která zajišťuje materiály pro naše stavby i další zákazníky z řad soukromníků a podnikatelů.
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem je PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. schopna nabídnout svým zákazníkům vysoce kvalitní služby.
Naše společnost se umístila v první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem v soutěži MID - TOP_STAV a to v letech 2007, 2009, 2010 a 2011. Soutěž zpracovává a zveřejňuje ÚRS Praha, a.s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů a mediálním partnerem ECONOMIA a.s., jejíž záměrem jsou informace o progresivních středních firmách na českém stavebním trhu.
V soutěži „Stavba roku 2008 Pardubického kraje“ obě naše přihlášené stavby (Rekonstrukce bývalého cukrovaru v Chrudimi pro TMT spol. s r.o. Chrudim a Novostavba rodinného domu v Miřeticích) obdržely čestná uznání. V soutěži „Stavba roku 2009 Pardubického kraje“ jsme měli opět přihlášenou stavbu. Naše stavba „Muzeum barokních soch a rekonstrukce Klášterních zahrad“ získala ocenění v soutěži „Stavba roku 2011 Pardubického kraje“.
Naše firma je rovněž zařazena od září 2013 v Seznamu odborných dodavatelů v programu Nová zelená úsporám. Výrobky či technologie, navrhované v nabídkách v rámci programu Nová zelená úsporám, jsou zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií programu Nová zelená úsporám. V předchozím programu Zelená úsporám jsme byli registrováni od roku 2009.
Skladbu středisek hlavní a přidružené stavební výroby lze považovat za komplexní, . Přidružená stavební výroba je zastoupena níže uvedenými činnostmi:

elektroinstalace
střechy (práce tesařské, pokrývačské i klempířské)
instalatérské práce (vodovod, kanalizace, topení, plyn)
zámečnické práce
dokončovací práce (podlahy, malby a nátěry, obklady a dlažby)

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Věra Švejdová
Telefon: 469 625 711
E-mail: svejdova@psch.cz
Web: http://psch.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

svejdova@psch.cz | Informace přidány: 27.10.2015 13:06:15