PSP Machinery s.r.o.

Kojetínská 79, Přerov, 75002

Logo firmy Společnost PSP Machinery s.r.o. je zaměřena a vybavena na výrobu těžkých a středně těžkých strojírenských zařízení a komponent pro užití v různých průmyslových odvětvích od automobilního po těžební a důlní. V Přerově disponuje dvěma výrobními halami: Těžkou strojírenskou halou a tzv. Supertěžkou halou (těžkým mechanickým a montážním provozem). Je jedním z technologicky nejlépe vybavených výrobních závodů v oblasti těžkého průmyslu, s ojedinělým strojním vybavením, které slouží k výrobě velkorozměrových a velmi hmotných zařízení.
Systém kvality je certifikován podle normy ISO 9001. Společnost zajišťuje široký rozsah kontrol kvality - plány jakosti, kontroly rozměrů, nedestruktivní zkoušky svarů (VT, MT, UT, PT, RT).
Společnost je kvalifikována ke svařování tlustých plechů a má úspěšné reference ve svařování plechů s tloušťkou až do 210 mm se 100% UT kontrolou svaru a tepelně ovlivněných oblastí.

Kontakt

Kontaktní osoba Martina Davidová
Telefon: 581232036
E-mail: personalni@pspmachinery.cz
Web: http://www.pspmachinery.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

personalni@pspeng.cz | Informace přidány: 13.8.2019 14:09:08