SIMEVA s.r.o.

Jarní 50, Brno, 61400

Logo firmy Zaměřujeme se na podporu vytváření pracovních míst pro naše spoluobčany, kteří trpí duševní nemocí schizofrenie a na další vyloučené skupiny na trhu práce, které se snaží najít si možnosti uplatnění v návaznosti na svoje profesní zaměření a svoje vzdělání.
Sociální podnik SIMEVA s.r.o. vytváří ve spolupráci s Úřadem práce Jihomoravského kraje:
• společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané
• pracovní místa pro studenty – www.stazepromlade.cz
• pracovní místa pro absolventy v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let
• chráněná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby na trhu práce
• chráněná pracovní místa pro zdravotně hendikepované a osoby s duševním onemocněním schizofrenie na pracovních pozicích:
o Údržbář nemovitostí
o Zahradník a péče o zeleň
o Malíř
o Zedník
o Úklid nemovitostí a domácností
Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.

Kontakt

Kontaktní osoba Eva Kosecová
Telefon: 774181570
E-mail: eva@kosecova.cz
Web: http://www.simeva.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

marek@juha.cz | Informace přidány: 2014 Nov 13 14:08:07