Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

17. listopadu, Červený Kostelec, 54941

Organizace vykonává činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny.

Střední škola v Červeném Kostelci je jedním z nejmodernějších školských zařízení Královéhradeckého kraje. Nová bezbariérová budova v centru města předurčuje pro moderní výuku hodnou jednadvacátého století. Vyznačuje se prostornými moderně zařízenými odbornými učebnami s moderním vybavením jako jsou odborné učebny pro výuku informatiky, jazyků, audiovizuální učebna a sál využívaný i k módním přehlídkám.

Škola má vlastní domov mládeže, kuchyň a sportovní hřiště s umělým povrchem. Ke sportovním aktivitám dále využívá městskou sokolovnu a sportovní halu.

Díky vzdělávacím kvalitám a materiálnímu zajištění se škola stala v rámci Královéhradeckého kraje jediným zařízením se specializací na výuku oděvních studijních a učebních oborů. Škola obdržela od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zlatý diplom za vzdělávací kvality.

Dalšími okruhy výuky jsou obory podnikatelsko ekonomické. Jedná se o čtyřletý obor Ekonomika a podnikání a od něho odvozenou maturitní nástavbu Podnikání v denní i dálkové formě studia pro absolventy tříletých oborů s výučním listem. Nově je též otevřen obor Veřejnosprávní činnost.

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Marek Špelda
Telefon: 491461825
E-mail: spelda@soukrej.cz
Web: http://www.soukrej.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

spelda@soukrej.cz | Informace přidány: 25.2.2015 16:57:26