TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, 739 61

Logo firmy Třinecké železárny – Moravia Steel

Jsme největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábíme nejvíce oceli v České republice.

Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se řadíme k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Tradice naší výroby sahá až do roku 1839.
Dnes naše produkty vyvážíme do více než 60 zemí všech světadílů.

HLAVNÍ PRODUKTY:
Kolejnice a příslušenství
Válcovaný drát
Válcované tyče
Lité a válcované polotovary
Bezešvé trubky
Tažená ocel

Jsme největším zaměstnavatelem v regionu i jednou z nejvýznamnějších společností v rámci celé České republiky.

Proto svým zaměstnancům nabízíme ekonomickou jistotu, stabilitu a také možnost profesního rozvoje v perspektivních technických oborech.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Jaroslav Nogawczyk
Telefon: 558 533 202
E-mail: zamestnani@trz.cz
Web: http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/homepage_cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Hutní technik dispečer

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik mistr

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik operátor

Požadované zkoušky:
 

Hutní technik technolog

Požadované zkoušky:
 

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Požadované zkoušky:
 

Hutník tavič ocelí

Požadované zkoušky:
 

Hutník tažeč kovů

Požadované zkoušky:
 

Hutník valcíř kovů

Požadované zkoušky:
 

Hutník vysokopecař

Požadované zkoušky:
 

Koksař obsluha baterií

Požadované zkoušky:
 

Koksař obsluha chemické části koksovny

Požadované zkoušky:
 

Tavič

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

zamestnani@trz.cz | Informace přidány: 2015 Oct 7 10:43:59