ZAV-FAS o. s.

Čujkovova 30, Ostrava, 70030

Logo firmy ZAV-FAS o.s. je neziskovým sdružením, které zahájilo působení na jaře 2012. K cílům sdružení patří zejména:

Rozvoj a prezentace zavěšených fasád jakožto specifického sektoru ve stavebnictví.

Prezentace ověřených řešení za účelem zvyšování technické a ekonomické kvality realizovaných plášťů. Prezentace rizikových řešení za účelem prevence.

Podpora vzájemné spolupráce mezi architekty, projektanty, stavebními techniky a inženýry.

Přispívání k udržitelnému rozvoji výstavby.

Kontakt

Kontaktní osoba Ladislav Kozák
Telefon: 608124014
E-mail: kozak@zav-fas.cz
Web: http://www.zav-fas.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Architekt

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 1 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 1 zaměstnance.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kozak@zav-fas.cz | Informace přidány: 2014 Nov 3 08:12:55