ZVU STROJÍRNY, a.s.

Pražská třída 322/4, Hradec Králové, 50004

Historie firmy ve městě Hradec Králové začíná v roce 1869, kdy byl založen náš předchůdce
– První česká akciová strojírna. Ta patřila k významným průmyslovým podnikům
Rakousko-Uherska. Vyráběla především parní kotle a zařízení cukrovarů.

Vývoj firmy pokračoval i po první světové válce, kdy se stala součástí největšího československého strojírenského koncernu – Škodových závodů. Výrobní program byl rozšířen o dodávky pivovarů, lihovarů, plynáren a zařízení chemických závodů.

Po druhé světové válce byla firma znárodněna a pod značkou ZVÚ dodávala strojní zařízení především na export do zemí bývalého východního bloku, ale i na Blízký východ, do Jugoslávie, Číny, Pákistánu a Jižní Ameriky. Po roce 1989 se podnik stal soukromou akciovou společností.

Firma ZVU POTEZ a.s. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost ZVU a.s. V závěru roku 2001 byla zprivatizována a majetkově se zcela oddělila od skupiny ZVU.

Společnost ZVU POTEZ a.s. je součástí skupiny SAFICHEM GROUP, kterou vlastní společnost SAFICHEM GROUP AG se sídlem ve Švýcarsku. Dalšími členy této skupiny jsou společnosti DUKLA – Strojírny Kolín s.r.o., CHEMOPROJECT NITROGEN, a.s., Chemoprojekt, a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., SAFINA, a.s., Technoexport, a.s. a VUAB Pharma, a.s. Uvedené společnosti působí v oblasti strojírenského, chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu a zpracování drahých kovů. SAFICHEM GROUP vyvíjí prostřednictvím svých členů obchodní aktivity na všech kontinentech.

Dnes se firma ZVU POTEZ a.s. vyprofilovala ve společnost, která má vyvážené konstrukční, projekční a výrobní kapacity k realizaci náročných výrobků pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl, energetiku, ekologické systémy i biotechnologie.

ZVU POTEZ a.s. vyrábí zařízení pro chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, pro klasické i jaderné elektrárny a příbuzné obory. Vyrábí a dodává kompletní technologická zařízení pivovarů a cukrovarů a zajišťuje i veškeré další činnosti vedoucí k předání investičního celku na klíč.

Pro tyto obory provádí veškeré projekční a konstrukční práce díky modernímu počítačovému vybavení. Vedle běžných systémů jsou to programy pro konstruktéry a výpočtáře jako SolidWorks, AutoCAD, PRO/ENGINEER Mechanica, včetně standardních komunikačních prvků ve formátu CAD-DWG, DXF, ACIS-SAT aj.
Rozhodujícími výrobky jsou:
- Tlakové nádoby a nádrže chlazené či otápěné
- Kolony
- Trubkové výměníky a odparky
- Reaktory
- Bubny a kotle na odpadní teplo
- Kondenzátory a chladiče
- Absorbery a adsorbery
- Vařáky
- Filtry
- Aparáty s míchadly
- Zařízení pro potravinářský průmysl
- Potravinářské a chemické odstředivky

Tyto výrobky mohou být dodávány podle ČSN, EN, ASME s razidlem U, AD 2000 Merkblatt, dle JIS standardů, eventuálně dle dalších předpisů stanovených zákazníkem. Firma má zkušenosti s dodávkami tlakových zařízení nejen v evropském měřítku, ale např. i do USA, Číny, Korejské republiky a Izraele.

ZVU POTEZ a.s. zpracovává standardní uhlíkaté a nerezové oceli, slitinové oceli a speciální oceli včetně plátovaných materiálů a titanu. Pro ošetření povrchu nerezových aparátů má k dispozici pracoviště moření a pasivace.

K dispozici má firma výrobní plochu 30 000 m2, vybavenou dělením materiálu, těžkými obráběcími stroji, speciálními jednoúčelovými stroji, CNC obráběcími centry a speciální svařovací technikou pro svařování plášťů nádob, navařování duplikátů i zavařování trubek do trubkovnice. Návazně lze provádět žíhání po svařování; tryskání a nátěr povrchů.

ZVU POTEZ a.s. dosáhla úspěchů na trzích v tuzemsku i v zahraničí. V obchodním zaměření převažuje vývoz zboží zejména do Evropy, Ameriky, Asie i Afriky. Na tuzemském trhu patří společnost mezi významné dodavatele v těžkém i všeobecném strojírenství. Pružně reaguje na projekční, výrobní, servisní a dodavatelské požadavky.

Společnost je dodavatelem jak kusových dodávek dle požadavku zákazníka, tak i generálním dodavatelem technologických zařízení formou investičních a provozních celků.

Výrobky ZVU POTEZ a.s. jsou směřovány ke konečným uživatelům buď přímo, nebo prostřednictvím inženýringových organizací

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Michal Hromčík
Telefon: +420 497 771 208
E-mail: michal.hromcik@zvupotez.cz
Web: http://www.zvupotez.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

michal.hromcik@zvupotez.cz | Informace přidány: 2015 May 26 21:30:49